Čištění kanalyzačních vpůstí a vozovky

V neděli 7.6.2020 byla naše jednotka povolána starostem městyse k technické pomoci, kdy vlivem přívalového deště došlo k zaplavení silnice na Náměstí Osvobození.

Provedli jsme tedy očištění zanesených kanalizačních vpustí a pomohli občanům s odklizením nánosů bláta a nečistot z vozovky a chodníku.