Členové JSDH Lysice

Jméno Funkce
Bohanus Aleš velitel jednotky, strojník, pilař, hasič, nositel dýchací techniky
Janča Jaroslav velitel družstva, pilař, hasič, nositel dýchací techniky
Vala Marek velitel družstva, pilař, hasič, nositel dýchací techniky
Vala Lukáš hasič, nositel dýchací techniky
Mazal Jakub velitel družstva, pilař, hasič, nositel dýchací techniky
Němec Zdeněk velitel družstva, strojník, pilař, hasič, nositel dýchací techniky
Dvořáček Josef st. strojník, pilař, hasič, nositel dýchací techniky
Mynář Vladislav strojník, pilař, hasič, nositel dýchací techniky
Štěpánek Tomáš strojník, pilař, hasič, nositel dýchací techniky
Dvořáček Josef ml. strojník, hasič, nositel dýchací techniky
Mazal Zdeněk strojník, hasič
Jonáš Ondřej hasič
Pokruta Jakub pilař, hasič, strojník, nositel dýchací techniky
Brodecký Jiří hasič, nositel dýchací techniky
Dufek Jakub hasič, nositel dýchací techniky
Foret Jiří hasič, nositel dýchací techniky
Mikula Martin hasič
Kleveta Jaromír hasič
Kovář Pavel velitel družstva, hasič, nositel dýchací techniky
Máslo Petr hasič
Šálovský Roman hasič
Němec Patrik hasič, strojník, nositel dýchací techniky
Opluštil Michal hasič, nositel dýchací techniky
Švancara Bohuslav hasič
Tejkal Dominik hasič, nositel dýchací techniky