Požár označené články

Požár rodinného domu v Lysicích

V sobotu 14. července před druhou hodinou odpoledne se v Lysicích rozezněla siréna vyhlašující požární poplach. Už to, že byl poplach vyhlášen pouze rotační sirénou značilo, že se jedná a mimořádnou událost v Lysicích a poplach je vyhlašován přímo z hasičské zbrojnice.

Jednalo se o požár domu přímo naproti hasičské zbrojnice. Další zvláštností na tomto požáru bylo, že i přesto že naše jednotka byla místě do tří minut od vyhlášení poplachu, tak na místě již zasahoval jiná jednotka. Shodou okolností se v Lysicích nacházeli členové JSDH Vranov, kteří se chystali na tradiční zalýkování svému kolegovi, který se právě v Lysicích ženil. Stoupající kouř z nedalekého domu je ale donutil vyrazit na místo...

Zobrazit více

Požár domu v Kunštátu – planý poplach

V sobotu 16.6.2018 byla naše jednotka vyslána k požáru rodinného domu v Kunštátu. Při příjezdu první jednotky na místo bylo zjištěno, že se jedná pouze o zakouření domu po zatopení v kamnech a proto velitel zásahu odvolal všechny další jednotky. Naše jednotka se tedy za obcí Drnovice otočila a vrátila zpět na základnu.

Zobrazit více

Požár srubu u Kunic

Ve čtvrtek 10.5.2018 po půl třetí odpoledne vyjela naše jednotka na příkaz KOPIS Jmk s CAS 20 Tatra k požáru srubu v katastru Touboř. Jednotka vyjela dle příkazu do obce Kunice. Protože naše jednotka po cestě k zásahu nedostala z operačního střediska upřesnějucí informace, kde se požár nalézá, tak byla cesta k zásahu o dost složitější.

Jednotka vjela za obcí Kunice na lesní cestu s doměním, že je tato cesta správná, protože byl již vidět kouř. Po chvíli hledání správné cesty bylo upřesněno místo zásahu a naše jednotka byla stále navigována operačním střediskem směrem na Touboř. My stále nic nenacházeli a těžkým terénem se prodírali dál, ale od požáru jsme se vzdalovali. Kvůli velmi náročnému terénu ani nebylo možné se vrátit...

Zobrazit více

Požár dřevené chaty u Lhoty u Lysic

Ve čtvrtek 3.5.2018 ve 4 hodiny odpoledne vyjela naše jednotka na příkaz KOPIS Jmk s CAS 20 Tatra a DA Fiat k požáru chatky v katastru obce Lhota u Lysic.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu byl zjištěn požár chatky o rozměrech 3×3,5m v plném rozsahu a požár suché trávy a nízkého lesního porostu nad chatkou. Bylo provedeno nasazení přiměšovacího tubusu na smáčedlo na CAS 20 pro lepší hasební účinek a rozvinutí dopravního vedení zakončené rozdělovačem. Od rozdělovače byl natažen jeden „C“ proud nad chatku k hašení hořící trávy a nízkého lesního porostu. Druhý „C“ proud byl veden v dýchací technice k chatce...

Zobrazit více

Požár domu v Černé Hoře

V sobotu 24. března 2018 v 11 hodin byla naše jednotka vyslána k požáru domu v Černé Hoře v ulici Na Rybníčku. Na místo jsme tedy vyjeli s CAS20 a DA12. Při našem příjezdu na místě již zasahovala jednotka JSDH Černá Hora, která prováděla hašení jedním C proudem. Tento jeden proud byl k hašení dostatečný.

Při požáru došlo ke zranění dvou osob nacházejích se na místě při vzniku požáru. K jejich ošetření byla přivolána ZZS která povolala také vrtulník. Naše jednotka pak asistovala při transportu zraněných do vrtulníku, který přistál na nedalekém hřišti.

Zobrazit více

Požár dodávky v Kunštátu

V brzkých ranních hodinách dne 20. března 2018 po 2. hodině byla naše jednotka vyslána k požáru dodávky v Kunštátu na ulizi Zahradní. Na místo jsme tedy vyjeli s CAS 20 Tatra. Při našem příjezdu na místo byl však požár již lokalizován kunštátskými jednotkami HZS a JSDH a tak velitel zásahu naši jednotku odvolal zpět na základnu.

Zobrazit více

Požár stohu v Brťove

Dne 22.12.2017 došlo ve večerních hodinách k požáru stohu v obci Brťov-Jeneč. Protože byl stoh z větší části zasažen požárem, tak bylo rozhodnuto, že se nechá kontrolovaně vyhořet. Hašení takového velkého množství materiálu, který je na jedné hromadě je totiž velice komplikované a těžko proveditelné.

Naše jednotka byla na místo povolána  dne 23.12.2017 v 3:30 a prováděla vystřídání jednotky JSDH Černá Hora a prováděla dohled na místě do 8. hodiny ráno.

Zobrazit více

Požár domu na Štěchově

Dne 9.2. v poledne vyjížděla naše jednotka k požáru domu v obci Štěchov. Naše jednotka dorazila na místo jako první a průzkumem byl zjištěn požár zemědělské části domu, kde se nacházely kůlny s uskladněným senem, dřevem, technikou a drobnými zvířaty. Celá neobytná část domu byla v plamenech a proto byl ihned zahájen zásah na ochranu obytné části a záchrana zvířat a techniky z prostorů zasažených požárem.

Po příjezdy dalších jednotek bylo předáno velení zásahu. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, protože na místě byl velký nedostatek požární vody a bylo tedy potřeba povolat více cisteren. K doplňování vody bylo zřízeno čerpací stanoviště na požární nádrži v Lysicích. Ta byla během odpoledne téměř celá vyčerpána...

Zobrazit více

Požár zemědělské usedlosti v obci Ústup

Dne 28. listopadu 2016 v 16:40 byla naše jednotka vyslána k požáru zemědělské usedlosti v obci Ústup, kde byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. 

Po příjezdu na místo zásahu jednotka na příkaz velitele úseku vystřídala zasahující jednotku na proudu C ve dvoře obytného domu.
Následně jednotka ve dvoře rodinného domu, za pomocí žebříku a motorové pily rozebrala část stropní konstrukce, aby bylo možné zkontrolovat požár v půdních prostorách obytného domu. Při zásahu byly použita dýchací technika. Dále jednotka prováděla dohašovací práce za pomocí proudu C v půdních prostorách.

Zpět na základnu jsme se vrátili krátce před půlnocí.

Místo zásahu:

Zobrazit více

Požár zahradního domku v Drnovicích

Večer dne 21. září byla naše jednotka vyslána k požáru zahradního domku v obci Drnovice. Na místo jsme dorazili zároveň s jednotkou HZS PS Kunštát. Průzkumem byl zjištěn požár malého dětského zahradního domku. Požár způsobily jiskry od sousedního ohně, kde probíhalo pálení větví. K likvidaci byl použitý vysokotlaký proud z CAS PS Kunštát.

Místo zásahu:

Zobrazit více