Požár označené články

Požár skládky hnoje za Lysicemi

Státní svátek 28. září 2018 začal pro členy naší jednotky v brzkých ranních hodinách v 5:51, kdy jsme vyjeli k nahlášenému požáru skládky za obcí směrem na Krhov. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár velké hrozmady hnoje na skládce u „Hitlerovi dálnice“. Požárem byly zasaženy asi 2/5 hromady. Zásahem dvěma C proudy bylo zamezeno dalšímu šíření požáru. Na místo byl povolán nakladač firmy ZEAS, který provedl rozdělení oddělení požárem nezasažané části hromody.

Protože se jednalo o materiál, který je velice složité kompletně uhasit, protože hasící voda se dostane pouze na povrch, ale požár prohoří i do několika metrové hloubky, tak bylo nutné hromadu nakladačem rozhrabávat a prolévat vodou...

Zobrazit více

Požár v zámecké zahradě – taktické cvičení

Na středu 26.9.2018 bylo naplánováno taktické cvičení v areálu Státního zámku v Lysicích. Námětem cvičení byl požár ve sklepě pod aranžerií v zámecké zahradě.

Úkolem naší jednotky, která je na místě jako první, bylo vyslat průzkumnou skupinu do požárem zasaženého a zakouřeného sklepa, protože jsou namístě pohřešovány dvě osoby, které mohou být uvnitř. Skupina tedy prováděla průzkum bojem a z prostoru zachránila jednu osobu. Druhou osobu nalezla druhá skupina, kterou vytvořila další jednotka na místě a to HZS Kunštát.

Naše jednotka dále prováděla zřízení doplňování vody a další průzkum a hasební zásah ve sklepech. Po ukončení cvičení měli zúčastněné jednotky dále prostor k prohlédnutí a seznámením se s celým areálem zahrady...

Zobrazit více

Požár domu v Černovicích

Dne 6.9.2018 po třetí hodině ráno byla naše jednotka vyslána k požáru rodinného domu v obci Černovice. Jednalo se o požár bývalé zemdělské usedlosti. Při příjezdu prvních jednotek na místo byla vplamenech celá nebytová část objektu, tedy 2/3. Díky rychlému zásahu místní jednotky se podařilo zastavit šíření požáru a ochránit tak obytnou část. Protože se jednalo o rozsáhlejší požár, tak velitel zásahu vyhlásil 2. stupeň požárního poplachu.

Naše jednotka prováděla zásah pomocí 2 C proudů v dýchací technice. Po lokalizaci požáru jsme prováděli rozebírání konstrukcí a dohašování skrytých konstrukcí. Na základnu jsme se vrátili po 7. hodině ráno.

Zobrazit více

Požár stohu u Kozárova

Dne 7.8.2018 v odpoledních hodinách došlo při stohování slámy u obce Kozárov k požáru stohu. Požár se velice rychle rozšířil a tak při našem příjezdu na místo již byl stoh celý zasažen požárem. Provedli jsme tedy uhašení požáru šířícího se suchou trávou do okolí. Bylo ale rozhodnuto, že stoh se nechá kontrolovaně dohořet. Hašení požárem zasaženého stohu v plném rozsahu je totiž velíce náročné. Prováděli jsme tedy dohled u požářiště a kolem 20. hodiny byly zbytky stohu rozhrabány a dohašeny.

Zobrazit více

Dva požáry pole u obce Voděrady

Dne 2. srpna 2018 vyjížděla naše jednotka v odpoledních hodinách k požáru pole u obce Voděrady.  K požáru došlo při sklizni obilí. Zásahem a obsečením požářiště se podařilo zabrání rozšíření požáru na nesklizenou část pole.

Druhého dne, tedy 3. srpna 2018 došlo k podobnému požáru znovu na vedlejším poli. Prvotní zásah provedli pracovníci zemědělského podniku a to oborání požářiště. Tentokrát ale byla požárem zasažena také zatím nesklizená část pole a kvůli několikanásobnému ohlášení události na operační středisko a prvotním informacím o požáru většího rozsahu byl vyhlášen také 2. stupeň poplachu. Včasným oboráním požářiště ale došlo k zamezení dalšího šíření a posilové jednotky tak nebyly potřeba...

Zobrazit více

Požár nákladního automobilu u Bořitova

Dne 24.7.2018 okolo půl deváte dopoledne byla naše jednotka vyslána k požáru nákladního vozidla na silnici 1/43 u obce Bořitov. Protože CAS20 byla v tuto dobu na opravě, tak jednotka vyjela pouze s DA Fiat. Jednalo se o požár menšího rozsahu a na místě se již nacházely jednotky HZS Blansko a Černá Hora, tak se naše jednotka vrátila na základnu.

Zobrazit více

Požár rodinného domu v Lysicích

V sobotu 14. července před druhou hodinou odpoledne se v Lysicích rozezněla siréna vyhlašující požární poplach. Už to, že byl poplach vyhlášen pouze rotační sirénou značilo, že se jedná a mimořádnou událost v Lysicích a poplach je vyhlašován přímo z hasičské zbrojnice.

Jednalo se o požár domu přímo naproti hasičské zbrojnice. Další zvláštností na tomto požáru bylo, že i přesto že naše jednotka byla místě do tří minut od vyhlášení poplachu, tak na místě již zasahoval jiná jednotka. Shodou okolností se v Lysicích nacházeli členové JSDH Vranov, kteří se chystali na tradiční zalýkování svému kolegovi, který se právě v Lysicích ženil. Stoupající kouř z nedalekého domu je ale donutil vyrazit na místo...

Zobrazit více

Požár domu v Kunštátu – planý poplach

V sobotu 16.6.2018 byla naše jednotka vyslána k požáru rodinného domu v Kunštátu. Při příjezdu první jednotky na místo bylo zjištěno, že se jedná pouze o zakouření domu po zatopení v kamnech a proto velitel zásahu odvolal všechny další jednotky. Naše jednotka se tedy za obcí Drnovice otočila a vrátila zpět na základnu.

Zobrazit více

Požár srubu u Kunic

Ve čtvrtek 10.5.2018 po půl třetí odpoledne vyjela naše jednotka na příkaz KOPIS Jmk s CAS 20 Tatra k požáru srubu v katastru Touboř. Jednotka vyjela dle příkazu do obce Kunice. Protože naše jednotka po cestě k zásahu nedostala z operačního střediska upřesnějucí informace, kde se požár nalézá, tak byla cesta k zásahu o dost složitější.

Jednotka vjela za obcí Kunice na lesní cestu s doměním, že je tato cesta správná, protože byl již vidět kouř. Po chvíli hledání správné cesty bylo upřesněno místo zásahu a naše jednotka byla stále navigována operačním střediskem směrem na Touboř. My stále nic nenacházeli a těžkým terénem se prodírali dál, ale od požáru jsme se vzdalovali. Kvůli velmi náročnému terénu ani nebylo možné se vrátit...

Zobrazit více

Požár dřevené chaty u Lhoty u Lysic

Ve čtvrtek 3.5.2018 ve 4 hodiny odpoledne vyjela naše jednotka na příkaz KOPIS Jmk s CAS 20 Tatra a DA Fiat k požáru chatky v katastru obce Lhota u Lysic.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu byl zjištěn požár chatky o rozměrech 3×3,5m v plném rozsahu a požár suché trávy a nízkého lesního porostu nad chatkou. Bylo provedeno nasazení přiměšovacího tubusu na smáčedlo na CAS 20 pro lepší hasební účinek a rozvinutí dopravního vedení zakončené rozdělovačem. Od rozdělovače byl natažen jeden „C“ proud nad chatku k hašení hořící trávy a nízkého lesního porostu. Druhý „C“ proud byl veden v dýchací technice k chatce...

Zobrazit více