Požár tagged posts

Požár stohu v Brťove

Dne 22.12.2017 došlo ve večerních hodinách k požáru stohu v obci Brťov-Jeneč. Protože byl stoh z větší části zasažen požárem, tak bylo rozhodnuto, že se nechá kontrolovaně vyhořet. Hašení takového velkého množství materiálu, který je na jedné hromadě je totiž velice komplikované a těžko proveditelné.

Naše jednotka byla na místo povolána  dne 23.12.2017 v 3:30 a prováděla vystřídání jednotky JSDH Černá Hora a prováděla dohled na místě do 8. hodiny ráno.

Zobrazit více

Požár domu na Štěchově

Dne 9.2. v poledne vyjížděla naše jednotka k požáru domu v obci Štěchov. Naše jednotka dorazila na místo jako první a průzkumem byl zjištěn požár zemědělské části domu, kde se nacházely kůlny s uskladněným senem, dřevem, technikou a drobnými zvířaty. Celá neobytná část domu byla v plamenech a proto byl ihned zahájen zásah na ochranu obytné části a záchrana zvířat a techniky z prostorů zasažených požárem.

Po příjezdy dalších jednotek bylo předáno velení zásahu. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, protože na místě byl velký nedostatek požární vody a bylo tedy potřeba povolat více cisteren. K doplňování vody bylo zřízeno čerpací stanoviště na požární nádrži v Lysicích. Ta byla během odpoledne téměř celá vyčerpána...

Zobrazit více

Požár zemědělské usedlosti v obci Ústup

Dne 28. listopadu 2016 v 16:40 byla naše jednotka vyslána k požáru zemědělské usedlosti v obci Ústup, kde byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. 

Po příjezdu na místo zásahu jednotka na příkaz velitele úseku vystřídala zasahující jednotku na proudu C ve dvoře obytného domu.
Následně jednotka ve dvoře rodinného domu, za pomocí žebříku a motorové pily rozebrala část stropní konstrukce, aby bylo možné zkontrolovat požár v půdních prostorách obytného domu. Při zásahu byly použita dýchací technika. Dále jednotka prováděla dohašovací práce za pomocí proudu C v půdních prostorách.

Zpět na základnu jsme se vrátili krátce před půlnocí.

Místo zásahu:

Zobrazit více

Požár zahradního domku v Drnovicích

Večer dne 21. září byla naše jednotka vyslána k požáru zahradního domku v obci Drnovice. Na místo jsme dorazili zároveň s jednotkou HZS PS Kunštát. Průzkumem byl zjištěn požár malého dětského zahradního domku. Požár způsobily jiskry od sousedního ohně, kde probíhalo pálení větví. K likvidaci byl použitý vysokotlaký proud z CAS PS Kunštát.

Místo zásahu:

Zobrazit více

Taktické cvičení na zámku v Kunštátě

Na 19. září bylo naplánované taktické cvičení, kdy byl simulován požár zámku v Kunštátu. Naše jednotka na místo vyjela s CAS 20. Dva členové prováděli zásah v dýchací technice, kdy prováděli průzkum zakouřených půdních prostor a následný požární zásah. Zbytek jednotky prováděl doplňování vody do vysokozdvižné plošiny z PS Boskovice. 

Zobrazit více

Požár roubenky v obci Štěchov

Dne 26. srpna 2016 po třinácté hodině odpoledne byla naše jednotka povolána k požáru domu v obci Štěchov. Jednalo se o dřevěnou roubenku a prvotní informace oznamovaly, že již prohořívá stěna. Na místo jsme vyjeli s CAS 20 Tatra.

Po příjezdu na místo se ale naštěstí tato informace nepotvrdila. Provedli jsme zásah s jedním vysokotlakým proudem do silně zakouřeného domu. Nutné tedy bylo použít dýchací techniku. Došlo k požáru v kuchyni a protože v objektu byl nedostatek kyslíku a velké zakouření, tak se požár z velké části uhasil sám. Po uhašení plamenů jsme tak provedli odvětrání objektu. Kolegové z HZS pak provedli průzkum pomocí termokamery. Žádná další skrytá ohniska ale nenalezli.

Jednotky na místě

  • JSDH Lysice
  • JSDH Čer...
Zobrazit více

Požár v kotelně domu v obci Krhov

Dne 4.4.2016 přesně v 23:00 byla naše jednotka povolána k požáru rodinného domu v obci Krhov. Na místo jsme dorazili v závěsu za jednotkou HZS Boskovice. Jednalo se o požár v kotelně rodinného domku, který se naštěstí z prostoru kotelny nerozšířil. K likvidaci tak stačil vysokotlaký proud z CAS HZS Boskovice.

Po likvidaci požáru jsme se tak mohli vrátit zpět na základnu.

Místo zásahu

Zobrazit více

Co dělat, pokud v komíně začne hořet?

V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek.

Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie. I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele.

Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí...

Zobrazit více

Požár komínového tělesa v Kunicích

Dne 11.března vyjela naše jednotka kolem desáté hodiny dopolední k nahlášenému požáru v Kunicích. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum a bylo zjištěno, že se jedná o zahoření sazí v komíně.

Na místě s námi zasahovala také jednotka profesionálních hasičů z Kunštátu a společně jsme provedli zasypání komína a následné vymetení. Na závěr jsme provedli kontrolu termokamerou, aby byla nalezena případná skrytá ohniska. Vše bylo shledáno v pořádku a obě jednotky se vrátily zpět na základnu.

Zobrazit více

Požár lesa u Dlouhé Lhoty

Dne 28. ledna 2016 byla naše jednotka vyslána k požáru lesa u obce Dlouhá Lhota. Po příjezdu na místo se vydali členové naší jednotky na průzkum v těžko přístupném terénu v kopcích před obcí. Na pomoc přijeli také členové místní jednotky s terénní čtyřkolkou.

Průzkumem byly ale nalezena pouze tři doutnající ohniska po lesní těžbě. Místo tedy bylo předáno přivolanému správci polesí a všechny jednotky se vrátily na své základny.

Jednotky na místě:

  • HZS PS Blansko
  • JSDH Lysice
  • JSDH Černá Hora
  • JSDH Dlouhá Lhota

Místo zásahu:

Zobrazit více