Kategorie 2017

Požár stohu v Brťove

Dne 22.12.2017 došlo ve večerních hodinách k požáru stohu v obci Brťov-Jeneč. Protože byl stoh z větší části zasažen požárem, tak bylo rozhodnuto, že se nechá kontrolovaně vyhořet. Hašení takového velkého množství materiálu, který je na jedné hromadě je totiž velice komplikované a těžko proveditelné.

Naše jednotka byla na místo povolána  dne 23.12.2017 v 3:30 a prováděla vystřídání jednotky JSDH Černá Hora a prováděla dohled na místě do 8. hodiny ráno.

Zobrazit více

Statistika JSDH Lysice za rok 2017

Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů Lysice má aktuálně 25 členů a z toho je:

  •  7 velitelů
  •  8 strojníků
  •  18 nositelů dýchací techniky
  •  12 pilařů

V poplachovém plánu kraje jsme zařazeni v 

  1. stupňi poplachu v 20 obcích,
  2. stupňi poplachu v 49 obcích,
  3. stupňi poplachu v 53 obcích.

Místní jednotku požární ochrany vykonáváme také v obcích Štěchov, Lačnov a Žerůtky.

Přehled zásahů za posledních 10 let

Grafy za každý rok

Statistika událostí za rok 2017

Zásahy a výcviky z roku 2017 ve fotogr...

Zobrazit více

Zásahy JSDH Lysice spojené s orkánem Herwart

Zásahy ze dne 29. října 2017

2:03 – Spadený strom u Štěchova

Poprvé naše jednotka vyjížděla ke spadenému stromu u Štěchova. Jednalo se o jeden spadený strom přes vozovku.

11:08 – Spadený strom u Dlouhé Lhoty

Dalším zásahem který začal sérii byl spadený strom mezi obcemi Býkovice a Dlouhá Lhota. Po příjezdu na místo byl ale strom již ze silnice odklizen. Provedli jsme tedy jen očištění vozovky od větví a vrátili se na základnu.

11:54 – Spadený strom u Bedřichova

Po příjezdu na základnu nám byl okolojedoucím řidičen nahlášen další spadený strom za obcí Bedřichov. Po nahlášení situace na operační středisko jsme vyrazili k jeho likvidaci. Na místě se nacházel spadený strom přes polovinu vozovky...

Zobrazit více

Požár v Boskovicích

V ulici Komenského v Boskovicích na Blanensku zasahovali 11. srpna 2017 od 14:09 hasiči z deseti jednotek u požáru střechy administrativního objektu. Po příjezdu první jednotky velitel zásahu rozhodl o vyhlášení II.stupně poplachu. Proto byla povolána ve 14:22 i naše jednotka. Po příjezdu na místo 5 našich členů v dýchací technice ihned začalo hasit požár v půdních prostorách pomocí dvou C proudů. Po uhašení bylo zapotřebí rozebrat střešní krytinu a zamezit tak zahoření skrytých ohnisek. Poté se naše jednotka vrátila na základnu. Při požáru se nikdo nezranil. Příčina vzniku požáru zůstává v šetření.

Požáry v letních měsících jsou pro hasiče namáhavé, v těžkých zásahových oblecích musí v blízkosti ohně dělat fyzicky náročnou práci...

Zobrazit více

Bouřka zaměstnala i nás

V souvislosti s nočním vydatným deštěm a silným větrem zasahovala naše jednotka na dvou spadených stromech. První poplach byl vyhlášen o půl 4, kdy jsme byli povoláni na likvidaci stromu spadeného mezi Štěchovem a Bedřichovem. Druhý poplach byl vyhlášen v 5 hodin a tentokrát jsme vyjeli na strom bránící průjezdu autobusu jedoucího z Lhoty u Lysic do Lysic. Na místě se nacházel mohutný strom, který jsme opět rozřezali pomocí motorové pily. Poté jsme uklidili vozovku a řidič autobusu nás obeznámil s tím, že po cestě z Lhoty u Lysic míjel jiný spadený strom, který částečně bránil průjezdu. Naše jednotka se tedy vydala zlikvidovat i tento strom.  

Jihomoravští hasiči řešili v souvislosti s noční bouřkou přes padesát událostí.

Zobrazit více

Likvidace stromu po bouřce

Dne 7.7.2017 byla naše jednotka po 19.hodině svolána k likvidaci spadeného stromu. Strom se nacházel nedaleko od cedule označující konec obce Lysice a bránil průjezdu přes komunikaci do obce Lhota u Lysic. Strom spadl díky bouřce provázené silným větrem. Naše jednotka po příjezdu strom zlikvidovala a vrátila se na základnu.

Zobrazit více

Na Štěchově hořelo auto a malotraktor

Dne 19.května krátce po desáté hodiny večerní byla naše jednotka společně s PS Kunštát vyslána na požár osobní auta do obce Štěchov. Průzkumem byl zjištěn požár v motorové části, kde probíhalo hašení majitelem auta zahradní hadicí. Naše jednotka provedla dohašení a ochlazení okolo automobilu. Po příjezdu stanice Kunštát se provedla kontrola pomocí termokamery pro případné skryté ohniska. Po té se jednotky vrátili zpět na základnu.

Na požár traktoru naše jednotka vyjížděla 1. června společně s PS Kunštát, PS Boskovice a JSDH Černá Hora. Jako první přijela na místo naše jednotka, která zjistila, že se jedná o požár malotraktoru, který byl uhašen před naším příjezdem...

Zobrazit více

Dopravní nehoda osobního automobilu

Ve středu 3. května 2017 byla naše jednotka krátce před polednem vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu mezi Lysicemi a Krhovem. Podle oznamovatele se z vozidla kouřilo. Po příjezdu na místo a provedením průzkumu se požár vozidla nepotvrdil. Na místě se nacházelo jedno vozidlo převrácené na boku a jeho řidič, který měl jen lehké zranění. 

Provedli jsme tedy protipožární opatření na vozidle a po zdokumentování nehody dopravní policií jsme asistovali s vyproštěním vozidla a naložením na vozidlo odtahové služby.

Zobrazit více

Popadané stromy

Dne 19.4. 2017 vyjížděla naše jednotka s automobilem CAS 20 Tatra k likvidaci spadených stromů. K prvnímu zásahu jsme byli povoláni po 8. hodině. Jednalo se o spadený strom , který částečně blokoval silnici před obcí Štěchov. Po odstranění stromu  a očištění vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.

Krátce po návratu jsme byli po 9.hodině povoláni k dalšímu spadenému stromu, tentokrát mezi obcemi Bedřichov a Brumov.  Tento strom byl spadený přes celou vozovku a bránil průjezdnosti silnice. K události opět vyjela CAS 20 Tatra.

Okamžitě po příjezdu na základnu nás operační do třetice poslala na nahnutý strom nad vozovkou a to u obory směrem na Lhotu u Lysic. Kmen tohoto stromu jsme opět uřízli a pomocí CAS strhli na zem...

Zobrazit více

Požár domu na Štěchově

Dne 9.2. v poledne vyjížděla naše jednotka k požáru domu v obci Štěchov. Naše jednotka dorazila na místo jako první a průzkumem byl zjištěn požár zemědělské části domu, kde se nacházely kůlny s uskladněným senem, dřevem, technikou a drobnými zvířaty. Celá neobytná část domu byla v plamenech a proto byl ihned zahájen zásah na ochranu obytné části a záchrana zvířat a techniky z prostorů zasažených požárem.

Po příjezdy dalších jednotek bylo předáno velení zásahu. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, protože na místě byl velký nedostatek požární vody a bylo tedy potřeba povolat více cisteren. K doplňování vody bylo zřízeno čerpací stanoviště na požární nádrži v Lysicích. Ta byla během odpoledne téměř celá vyčerpána...

Zobrazit více