Kategorie 2018

Požár rodinného domu v Lysicích

V sobotu 14. července před druhou hodinou odpoledne se v Lysicích rozezněla siréna vyhlašující požární poplach. Už to, že byl poplach vyhlášen pouze rotační sirénou značilo, že se jedná a mimořádnou událost v Lysicích a poplach je vyhlašován přímo z hasičské zbrojnice.

Jednalo se o požár domu přímo naproti hasičské zbrojnice. Další zvláštností na tomto požáru bylo, že i přesto že naše jednotka byla místě do tří minut od vyhlášení poplachu, tak na místě již zasahoval jiná jednotka. Shodou okolností se v Lysicích nacházeli členové JSDH Vranov, kteří se chystali na tradiční zalýkování svému kolegovi, který se právě v Lysicích ženil. Stoupající kouř z nedalekého domu je ale donutil vyrazit na místo...

Zobrazit více

Poskytnutí předlékařské první pomoci

Ve čtvrtek 6.7.2018 byla naše jednotka vyslána k poskytnutí první pomoci osobě v bezvědomí. Při našem příjezdy již byla osoba při vědomí a byla předá zdravotní záchranné službě.

Zobrazit více

Spadený strom přes cyklostezku

V pátek 29.6.2018 byla naše jednotka operačním střediskem vyslána k likvidaci stromu, který byl nalomený a hrozil pádem na cyklostezku. Naše jednotka tedy provedl pokácení tohoto stromu a také odstranění nalomené větve z dalšího stromu.

Zobrazit více

Při kondiční jízdě nalezen spadený strom přes silnici

V pátek 22.6.2018 prováděli strojníci naší jednotky pravidelné kondiční jízdy. Cesou nalezen spadený strom přes polovinu vozovku u obce Kozárov. Událost tedy byla ohlášena na operační středisko a strom byl ze silnice odstraněn.

Zobrazit více

Spadené stromy mezi Lysicemi a Bedřichovem

Ve čtvrtek 21.6.2018 vyjížděla naše jednotka krátce před 19. hodinou k likvidaci spadeného stromku na silnici před obcí Bedřichov. Cestou k zásahu nalezeny další spadené stromy zasahující do vozovky mezi Lysicemi s Štěchovem. Provedli jsme likvidaci všech spadených stromů a očištění vozovky.

Zobrazit více

Požár domu v Kunštátu – planý poplach

V sobotu 16.6.2018 byla naše jednotka vyslána k požáru rodinného domu v Kunštátu. Při příjezdu první jednotky na místo bylo zjištěno, že se jedná pouze o zakouření domu po zatopení v kamnech a proto velitel zásahu odvolal všechny další jednotky. Naše jednotka se tedy za obcí Drnovice otočila a vrátila zpět na základnu.

Zobrazit více

Spadený strom za Štěchovem

V pátek 1.6.2018 po půl čtvrté odpoledne byla naše jednotka vyslána k likvidaci spadeného stromku přes vozovku za obcí Štěchov. Na místě se nacházel strom přes poloviny vozovky, který jsme rozřezali motorovou pilou a odstranili ze silnice.

Zobrazit více

Požár srubu u Kunic

Ve čtvrtek 10.5.2018 po půl třetí odpoledne vyjela naše jednotka na příkaz KOPIS Jmk s CAS 20 Tatra k požáru srubu v katastru Touboř. Jednotka vyjela dle příkazu do obce Kunice. Protože naše jednotka po cestě k zásahu nedostala z operačního střediska upřesnějucí informace, kde se požár nalézá, tak byla cesta k zásahu o dost složitější.

Jednotka vjela za obcí Kunice na lesní cestu s doměním, že je tato cesta správná, protože byl již vidět kouř. Po chvíli hledání správné cesty bylo upřesněno místo zásahu a naše jednotka byla stále navigována operačním střediskem směrem na Touboř. My stále nic nenacházeli a těžkým terénem se prodírali dál, ale od požáru jsme se vzdalovali. Kvůli velmi náročnému terénu ani nebylo možné se vrátit...

Zobrazit více

Požár dřevené chaty u Lhoty u Lysic

Ve čtvrtek 3.5.2018 ve 4 hodiny odpoledne vyjela naše jednotka na příkaz KOPIS Jmk s CAS 20 Tatra a DA Fiat k požáru chatky v katastru obce Lhota u Lysic.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu byl zjištěn požár chatky o rozměrech 3×3,5m v plném rozsahu a požár suché trávy a nízkého lesního porostu nad chatkou. Bylo provedeno nasazení přiměšovacího tubusu na smáčedlo na CAS 20 pro lepší hasební účinek a rozvinutí dopravního vedení zakončené rozdělovačem. Od rozdělovače byl natažen jeden „C“ proud nad chatku k hašení hořící trávy a nízkého lesního porostu. Druhý „C“ proud byl veden v dýchací technice k chatce...

Zobrazit více

Spadený strom u Brumova

V neděli 8.4.2018 vyjela naše jednotka na příkaz KOPIS s CAS 20 Tatra k likvidaci spadeného stromu přes silnici mezi obcemi Bedřichov a Brumov.

Na místě se nacházel spadený smrk přes celou silnici. Jednotka provedla rozřezání stromu pomocí motorové pily a následně odstranění rozřezaného stromu z vozovky a očištění vozovky od větví a pilin.

Zobrazit více