Strom hrozil pádem na vozovku

K poslední události roku 2018 jsme vyrazili 30.12.2018 v 19:15. Na operační středisko bylo nahlášeno, že na silnici mezi Lysicemi a Štěchovem hrozí strom pádem na vozovku. 

Při příjezdu na místo jsme našli velký smrk, který byl vyvrácený a opíral se o stromy na protější straně silnice. Provedli jsme tedy zastavení provozu na komunikaci a strom jsme pokáceli. Po odklizení stromu a pilin z vozovky byl obnoven provoz a naše jednotka se vrátila zpět na základnu.