Spojová služba

Naše jednotka vlastní dva kusy mobilních radiostanic typu Motorola GM 360 a Bendix/King. V jednotce se dále používají dva modely přenosných (ručních) radiostanic. Jsou to modely Motorola GP 340 (2 kusy) a HYT TC-700P (3 kusy).

Ke každé radiostanici Motorola GP 340 máme náhradní akumulátor.

Na radiostanicích HYT TC-700P máme nainstalované externí reproduktory/mikrofony , které slouží k lepší kvalitě spojení hasičů.

Všechny radiostanice pracuji v analogové rádiové síti.

Spojová služba se řídí Řádem spojové služby.

 

CAS 20 Tatra 815 Terrno

Volací značka: PBK 701

Typ vozidlové radiostanice: Motorola GM 360

Ruční radiostanice:

Strojník má k dispozici přenosnou radiostanice Motorola GP 340 (volací značka PBK 704) + náhradní akumulátor.

Velitel má k dispozici přenosnou radiostanici HYT TC-700P (volací značka PBK 705) s externím reproduktorem/mikrofonem.

Mužstvo má k dispozici 2 kusy přenosné radiostanice HYT TC-700P e externími reproduktory/mikrofony.

V CAS Tatra používáme ještě 2 kusy radiostanic typu PMR – Motorola TLKR T7. Tento typ radiostanic nelze použít ke komunikaci s ostatními radiostanice (HYT , Motorola GP , GM)  ale pouze jen s druhým kusem Motorola TLKR T7. Tyto radiostanice se převážně používají v komunikaci na malé vzdálenosti např. usměrňování dopravy a dálková doprava vody.

DA 12 Avia 31

Volací značka: PBK 702

Typ vozidlové radiostanice: Bendix/King

Ruční radiostanice:

1 kus radiostanice Motorola GP 340 (volací značka PBK 703) + náhradní akumulátor

 

Používáme i dva kusy mobilních telefonů typu Siemens ME75, které používají velitelé na výjezdu ke spojení s KOPIS pokud není dostatečná kvalita signálu vozidlové radiostanice s KOPIS.

Pro spojení s KOPIS používáme okresní kanál – M a tři převaděče.

Jeden je umístěný v Olešnici na Moravě, druhý v Brně – Kohoutovicích a třetí v Brně – Hády.