Požár skládky hnoje za Lysicemi

Státní svátek 28. září 2018 začal pro členy naší jednotky v brzkých ranních hodinách v 5:51, kdy jsme vyjeli k nahlášenému požáru skládky za obcí směrem na Krhov. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár velké hrozmady hnoje na skládce u „Hitlerovi dálnice“. Požárem byly zasaženy asi 2/5 hromady. Zásahem dvěma C proudy bylo zamezeno dalšímu šíření požáru. Na místo byl povolán nakladač firmy ZEAS, který provedl rozdělení oddělení požárem nezasažané části hromody.

Protože se jednalo o materiál, který je velice složité kompletně uhasit, protože hasící voda se dostane pouze na povrch, ale požár prohoří i do několika metrové hloubky, tak bylo nutné hromadu nakladačem rozhrabávat a prolévat vodou. Bylo také rozhodnuto, že požárem zasažený a vodou prolitý hnůj bude postupně odvezen na pole. Naše jednotka tedy zůstala na místě až do odpoledních hodin a ve spolupráci s firmou ZEAS jsme prováděli dohašování požáru a odvoz na pole. Protože již nebyly nalezeny další ohniska a požár se zdál být uhašen, tak jsme po 13. hodině ukončili zásah a vrátili se na základnu.

Bohužel ale přes noc došlo k znovurozhoření požáru a to na dříve viditelně nezasažené části hromady. V sobotu 29.9. dopoledne jsme tedy byli opět vysláni na místo. Provedli jsme prolití nově objevených ohnisek. Poté jsme se vrátili na základnu.

Stejná situace se bohužel opakovala také v neděli 30.9. kdy došlo opět k znovurozhoření požáru. Na místo byl tedy znovu povolán makladač, který provedl rozhrnutí další části hromady a my jsme provedli dohašení požáru.