Lysičtí hasiči získali dotace na nové vybavení a techniku

Městys Lysice začátkem letošního roku požádal Jihomoravský kraj o dotaci na podporu jednotky sboru dobrovolných hasičů. Cílem dotačního programu je zabezpečení materiálně technického vybavení a podpory jednotky. Jihomoravský kraj nás podpořil a dotaci jsme obdrželi koncem srpna ve výši 105.000,- Kč se spoluúčastí městyse Lysice
45.000,- Kč. Částka se může zdát vysoká, ale nároky na technickou vybavenost a odborné schopnosti jednotek požární ochrany jsou
čím dál vyšší. 

První, co naše jednotka z dotace pořídila, byla páteřní deska a drobný zdravotnický materiál. Páteřní deska obměnila již zastaralá látková nosítka, ve kterých jsme nemohli zajistit pohodlí při transportu nebo vyproštění zraněné osoby. S páteřní deskou jsme provedli několik výcviků, jedním z nich byl transport osoby z nedostupného terénu na delší vzdálenost. Jednalo se o ošetření a snesení osoby ze zříceniny hradu Rychvald. Jako další byla pořízena vysokotlaká proudnice, požární hadice, trhací hák, svítilny a zásahové tablety s aplikací GINA. Tato aplikace slouží při výjezdu pro rychlejší komunikaci s krajským operačním střediskem a navigací na místo zásahu.

Zbytek dotace byl použit na nákup osobních ochranných prostředků hasičů, které jsou zcela nezbytnou podmínkou akceschopnosti jednotky požární ochrany. Nasazení hasičů při provádění záchranných a likvidačních prací na místě zásahu bez ochranných prostředků je zcela vyloučené. Členové tak dostali nové zásahové i pracovní rukavice, byla obměněna obuv u 5 členů a pořízen jeden zásahový oblek. Jednalo se především o výměnu poškozených a obnošených věcí.

Jihomoravský kraj tímto dotačním příspěvkem výrazně pomohl jednotce sboru dobrovolných hasičů městyse Lysice při různých zásahových činnostech od dopravních nehod, přes požáry až po různé technické zásahy. 

Předčasným vánočním dárkem pro lysické hasiče je také nový dopravní automobil s nákladním přívěsem pořízený z dotace Ministerstva vnitra – generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, spolufi nancovaný Jihomoravským krajem a městysem Lysice. Naším úkolem bylo pořídit dopravní automobil místo dosavadní Avie, která již po skoro 30 letech dosluhuje. Důležité bylo upravit technickou specifi kaci automobilu pro naše potřeby oproti technickým podmínkám stanoveným GŘ HZS ČR. Generální ředitelství námi vypracované
podmínky schválilo a my mohli začít hledat dodavatele.

Tím se na základě výběrového řízení stala fi rma PROGRES SERVIS ŠIBŘINA, která podle technické specifi kace auto vyrobila během 5 měsíců. Auto, které bude sloužit naší jednotce je Fiat Ducato 2,3 MTJ 150K s možností přepravy 9 osob včetně řidiče. Prostor mezi posádkou a zavazadlovým prostorem je oddělen prachotěsnou přepážkou pro lepší komfort a bezpečnost při jízdě k zásahu. Vybavení je standartní pro dopravní automobil, najdeme v něm lékárničku velikosti III, přenosné hasicí přístroje, ruční svítilny a radiostanice, vyprošťovací nástroj a led
světlomety na osvětlení okolí auta. Naší jednotce bude tento vůz sloužit převážně k přepravě osob k zásahům, výcvikům, školením a ochraně obyvatelstva. Uplatnění najde také pro přepravu
členů SDH na pořádané akce a dopravu dětí na závody.

Jak již bylo výše zmíněno, koupě dopravního automobilu byla fi nancována částečně GŘ HZS ČR z investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“a přispěl také Jihomoravský kraj a městys Lysice. Příspěvek na nákup vozidla s GŘ HZS ČR byl poskytnut v plné výši a to 450.000,- Kč, Jihomoravský kraj podpořil nákup vozidla částkou 300.000,-
Kč. Městys tak do svého majetku získal vozidlo v hodnotě 1.224.126,- Kč při vlastní investici 474.126,- Kč, což představuje 38% vlastního podílu. Pro nás je nový dopravní automobil vítanou posilou a bude určitě dobře sloužit.

Aleš Bohanus, velitel jednotky