Popadané stromy po bouřce

V pátek 9. července 2021 byla naše jednotka krátce po 4. hodině ráno vyslána k likvidaci stromů spadených přes vozovky. Jednalo se o více událostí a operační středisko nám přídělilo stromy u Kozárova, Bedřichova a Brumova.

Vyjeli jsme tedy směr Kozárov, kde jsme nedaleko rozcestí na Rašov nalezli strom spadený přes vozovku, který už ale někdo částěčně rozřezal a vozovku zprůjezdnil. Provedli jsme tedy kompletní zprůjezdnění vozovky. Cestou jsme ještě odstranili 2 menší stromy spadené přes část vozovky.

Dále jsme pokračovali z Kozárova na Bedřichov, kde za obcí směr Štěchov byla vozovka zablokována třemi spadenými stromy. Na odstraňování jednoho ze stromů již pracoval jeden z projíždějících řidičů. Provedli jsme tedy odstranění zbylých dvou stromů.

Poté jsme pokračovali k Brumovu, kde byly hlášeny další spadené stromy přes vozovku. Na místě jsme se setkali s jednotkou JSDH Brumov a provedli jsme odstranění dvou stromů.

Okolo projíždějící řidič nám nahlásil, že směrem na Černovice je další spadený strom. Vyjeli jsme tedy odstranit i tuto překážku z vozovky a poté jsme se okolo půl šesté ráno vrátili na základnu.