Požár – Černovice

Datum: 26. 4. 2013

Popis události:

Krátce před čtvrtou hodinou odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesního porostu u obce Černovice, na stejné místo jako při úterním poplachu. Vyjeli jsme s jedním družstvem s cisternou CAS 20 Tatra. Na místo jsme dorazily chvíli po místní jednotce z Černovic. Příjezd k požáru komplikovala úzká lesní cesta.

Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár většího rozsahu, proto velitel zásahu vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu. Naše jednotka prováděla hašení ohnisek pomocí dvou „C“ proudů. Lokalizace požáru proběhla kolem páté hodiny.

Po osmé hodině večer proběhlo střídání hasičů, kdy naše první zasahující družstvo přijeli vystřídat čerství kolegové, kteří prováděli dozor a dohašování požárů až do ranních hodin.

Hasiči, kteří zasahovali:

Mynář L., Němec Z., Kovář P., Mazal J., Janča J., Dvořáček J., Štěpánek T., Foret S. a J., Sehnal P., Pivoňka V.