Požár domu v Lysicích – prověřovací cvičení

V pondělí 21.12.2020 byla naše jednotka okolo 17. hodiny vyslána k požáru domu v ulici Zákostelí. Na místo jsme vyjeli s CAS 20 Tatra a DA Fiat.

Na místě jsme zjistili, že se jedná o prověřovací cvičení velitele jednotky. Jedná se o cvičení, u kterého vše probíhá jako při ostrém výjezdu a skutečnost, že se jedná o cvičení, se hasiči dozví až na místě. Velitel jednotky si tak prověřuje připravenost a správné postupy jednotky.

Jednalo se o simulovaný požár domu, ze kterého bylo potřeba vynést nebezpečný materiál v podobě tlakových lahví a nebezpečných látek. Dále také byla připravena skrytý „ohniska požáru“ simulované lahvemi s horkou vodou. Naše jednotka dostala do výbavy formou zápůjčky termo kameru a tak dalším cílem cvičení bylo vyzkoušet si práci s touto novou výbavou.