Rok 2015 u lysických hasičů

Rok 2015 byl pro nás plný nejrůznějších akcí a zásahů, ale také jsme odvedli spoustu práce ať už na opravách a údržbě naší techniky a hasičské zbrojnice, tak i prací pro městys Lysice a občany.

Zásahy v roce 2015

V roce 2015 naše výjezdová jednotka zasahovala u osmi požárů, jedné dopraví nehody, patnáct krát vyjížděla k odstranění spadených stromů, jedenkrát k technické pomoci, jedenkrát k pomoci ZZS s transportem pacienta, jedenkrát k taktickému cvičení a jedenkrát k prověřovacímu cvičení. Pětkrát byla naše jednotka vyslána k resuscitaci s AED a poskytnutí předlékařské první pomoci pacientovy s podezřením na srdeční zástavu. K dalším deseti technickým zásahům vyjížděla naše jednotka na žádost vedení městyse a to například k čištění vozovky od bláta, čištění zanesených kanálů v obci a podobně.

Zásahová činnost vyžaduje pravidelná školení a kurzy členů zásahové jednotky, údržbu techniky a agregátů a kondiční jízdy řidičů.

Akce, které jsme pořádali

První akcí, kterou náš sbor pořádá je tradiční hasičský ples, který se konal v pátek 30. ledna 2015 v Lidovém domě. K tanci a poslechu hrála skupina RETRO. Na Bílou sobotu dne 4. dubna 2015 jsme spolu s lysickými rybáři pořádali výlov „rybníku Počák“.

Dne 30. dubna jsme uspořádali u lysické sokolovny pálení čarodějnic, kde jsme postavili velkou hranici, přichystali občerstvení a ve spolupráci s MC Jablíčko uspořádali soutěže pro děti. Dne 7. května lysická základní škola pořádala pro žáky druhého stupně projektový den zaměřený na Integrovaný záchranný systém ČR. U takové akce samozřejmě nemohla chybět ani naše zásahová jednotka. Dětem byla prezentována naše činnost a také proběhla ukázka našeho vybavení. Další akcí pro děti, na které jsme se podíleli byl dětský den u lysické sokolovny.

Začátek podzimu v Lysicích bývá ve znamení požárního sportu. 3. září 2015 to byla soutěž O pohár Rady městyse Lysic v požárním útoku. Soutěž se konala na Horním náměstí před hasičskou zbrojnicí. Zúčastnilo se 17 družstev mužů a 7 družstev žen. Vyhráli muži z Hlubokého a ženy z Černovic. Naše sportovní družstvo mužů se umístilo na desátém místě.

O týden později v sobotu 9. září 2015 jsme pořádali soutěž o nejsilnějšího hasiče TFA Lysický Kabrňák. Jednalo se o 6. ročník soutěže, která se konala na lysickém koupališti. Závodu se zúčastnilo 56 závodníků a 14 závodnic. Ze závodníků vzniklo také 6 družstev. Titul nejsilnějšího hasiče získal lysická závodník Aleš Bohanus. Nejsilnější hasičkou se stala Iveta Müllerová ze Šošůvky. V souže družstev zvítězila lysická čtverka ve složení Mazal Jakub, Bohanus Aleš, Mynář Vladislav a Brodecký Jiří. Po ukončení závodu se konala taneční zábava.

Třetí sportovní podzimní akcí bylo podzimní kolo hry Plamen v požární všestrannosti mladých hasičů. Tento závod se konal dne 11. října 2015 opět na lysickém koupališti a v zámecké oboře. Do závodu se přihlásilo 41 mladších a 40 starších pětičlenných hlídek a zhruba 70 dorostenců. V kategorii mladších žáků zvítězila hlídka SDH Těchov, lysická hlídka skončila na 14. místě. V kategorii starších zvítězili žáci z SDH Bořitov a hned za nimi na druhém místě skončili lysičtí mladí hasiči.

Celý rok je v provozu i naše stříkačka Austro-Daimler

Po celý rok se náš Austro Daimler tým účastnil oslav výročí okolních sborů například v Roubanině, Stašově, Rašově, Svitávce, Brodku u Konice, Čebíně, Kořenci, Kunštátu, Letovicích,  dále se náš Daimler podíval již tradičně na Krajské dožínky v Brně. K vidění byl také na výstavě historických vozidel na brněnském výstavišti. Zúčastnil se také několika svateb v Lysicích a okolí.

Hasičská svatba

Asi nejradostnější událostí roku 2015 byla opravdu hasičská svatba, kdy svoje životy spojili dne 11. července 2015 dva členové našeho sboru Kateřina Sedláková a Aleš Bohanus.

Sportovní družstvo a mladí hasiči

Mladí hasiči se pravidelně každý rok zúčastňují závodů hry Plamen. Letos to bylo jarní kolo konané dne 16. května 2015 v Ostrově u Macochy, které ukončuje sezónu 2014/2015. Naši závodníci tam obsadili v kategorii mladších celkové 12. místo. V kategorii starších to pak bylo celkové 9. místo. Dalším závodem byla Okresní liga mládeže v Bořitově, kde naše družstvo starších skončilo na 8 místě. Jako přípravu na lysické podzimní kolo hry Plamen vyrazili naši mladí hasiči na branný závod na Žernovník.

K tréninkům se scházeli každou středu a v období před závody také v pátek. V zimním období využívají tělocvičnu. Mimo tréninky a přípravy na závody se mladí hasiči ochotně zúčastňují i brigád na hasičské zbrojnici a podílí se na pořádání akcí sboru.

Sportovní družstvo mužů se zúčastnilo okrskových závodů konaných na Kozárově, které vyhrálo a postoupilo tak na okresní kolo. To se konala na stadionu v Blansku a naše družstvo tam získalo celkové čtvrté místo. Sportovní družstvo také vyjelo na několik závodů zařazených do Velké ceny Blanenska v požárním útoku. Z důvodu rozsáhlé technické závady na sportovní stříkačce už ale nebylo možné v seriálu soutěží pokračovat. Čerpadlo muselo putovat na celkovou generální opravu, která zabrala celý podzim.

Brigády

Během roku se členové našeho sboru snažili také vylepšovat a opravovat hasičskou zbrojnici. Kvůli nákupu nového párty stanu a dalších pivních setů se přistoupilo k úpravě skladu na dvoře. Došlo k vybourání starého kurníku, který jen zabíral místo a tím se zvětšila kapacita skladu. Ve skladu se také udělal nová podlaha, sklad se vymaloval a nainstaloval se nový regál.

Bylo také rozhodnuto o úpravě přístřešku pro techniku. Po dohodě s vedením městyse bylo domluveno, že proběhne přestavba celého přístřešku, který využívají i pracovníci technických služeb. Pracovníci městyse provedli zbourání starého přístřešku, najatá firma postavila konstrukci nového a členové našeho sboru zhotovili střechu a vydláždění části přístřešku.

Městysi Lysice jsme také pomáhali s provozem koupaliště. Na jaře to bylo čištění koupaliště před napouštěním a po ukončení sezóny jsme také pomáhali s vypískováním filtru kvůli opravám strojovny koupaliště.

Samozřejmostí je pak nespočet brigád jako jsou opravy a údržba techniky, úklid na hasičské zbrojnici a podobně.