Technická pomoc na Dlouhé Lhotě

V úterý 15. června 2021 byla naše jednotka v 9:22 vyslána na Dlouhou Lhotu. Na jednom z rybníku došlo k poškození výpusti a z rybníku tak odtékalo velké množství vody. Hrozilo tak vypuštění rybníka, které by způsobilo úhyn ryb. Také hrozilo poškození dalších rybníků po proudu. Na místě zasahovala jednotka HZS PS Blansko, která povolal naši jednotku jako posilu na místo.

Vyjeli jsme tedy s CAS 20 Tatra. Na místě jsme prováděli zajištění výpusti rybníku za pomocí pytlů s pískem, aby se zpomalil odtok vody z rybníka. Majitel provede vylovení ryb, aby nedošlo k jejich úhynu a poté provede opravu výpusti. Dále jsme prováděli monitoring rybníků dále po proudu.