Technická pomoc na rybníce v Černovicích

V pondělí 27. června 2022 byla naše jednotka s DA12 Avia vyslána do obce Černovice, kde na rybníce Pilát došlo k většímu úhynu ryb. Naše jednotka spolu s dalšími jednotkami prováděla provzdušňování vody čerpadlem PS 12 a plovoucím čerpadlem.