V Bořitově hořelo pole s obilím

Ve středu 31.8.2019 byla naše jednotka ve 20:00 hodin vyslána k požáru pole s nesklizeným obilím u obce Bořitov. Na místo jsme vyjeli s CAS 20 Tatra a DA12 Avia.

Při našem příjezdu se již na místě nacházela jednotka JSDH Černá Hora, která začínala provádět hašení požáru, kdy fronta požáru byla dlouhá cca 100 metrů.

Provedli jsme tedy roztažení jednoho C proudu do prostřed pole a za pomocí cca 4 proudů dalších jednotek se podařilo šíření požáru zastavit. Následně probíhalo prolití požářiště a celková likvidace požáru.

Video pořízené okolo jedoucí členkou našeho sboru:

Další informace na: http://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=297026062&district_id=3701