Výcvik JSDH – požár Hospůdky Na Koupališti

Na sobotní odpoledne 16.3.2019 připravil velitel jednotky nejen pro svoji jednotky, ale také pro členy JSDH Jabloňany výcvik a to simulovaný požár v hospůdce na koupališti.

Využili jsme toho, že tyto prostory poskytují spolu se sklepy velmi členité prostory s množstvím překážek a jsou také před rekonstrukcí, takže zde bylo možné takovýto výcvik provést.

Jednotky se sešly v 15:00 na hasičské zbrojnici, kde proběhl krátký brífink průběhu cvičení. Poté už postupně vyrážely na místo stejně, jako by tomy bylo při skutečném požáru.

První na místo dorazila naše CAS 20 Tatra. Ze simulovaného operačního střediska dostala pouze základní informace a to, že se jedná o požár objektu, který je aktuálně uzavřený. Velitel zásahu tedy vyslal do objektu dvě průzkumné skupiny, které měly za úkol provést průzkum uvnitř objektu, který byl zakouřený umělým kouřem, požár byl simulovaný žárovkami a pro věrnou simulaci požáru byly vnitřní prostory také ozvučeny zvyku simulující požár. Hlavními body výcviku totiž bylo požití dýchací techniky, komunikace jednotlivých družstev s velitelem zásahu pomocí radiostanic v podmínkách požáru a provádění průzkumu v objektu zasaženého požárem.

Po příjezdy druhého družstva JSDH Lysice toto družstvo provedlo zásah z druhého vchodu do budovy, kde bylo nutné překonat uzamčenou bránu. velitel zásahu také obdržel informaci, že v objektu se pravděpodobně nachází jedna osoba, která tam přebývala. Tuto osobu následně nalezla první skupina a provedla její záchranu z objektu pomocí vyváděcí masky.

Na místo dále dorazila JSDH Jabloňany, kdy její členové vytvořili další skupiny v dýchací technice, které prováděla průzkum v objektu, kdy nalezli kanystry s hořlavinami a propanbutanovou láhev.

Na závěr cvičení si všichni hasiči – nositelé dýchací techniky, prošli celou trasu skrze objekt, aby si procvičili používání dýchací techniky a pohyb v objektu zasaženém požárem.