Výcvik záchrany osoby z vody

Po mrazivých dnech nastává obleva a tak hrozí riziko proboření ledu pod osobami, pohybujícími se po stále ještě zamrzlých hladinách rybníků. Proto se i my snažíme být připraveni poskytnou co nejrychlejší a nejefektivnější záchranu, což se bez tréninku neobejde.

V pátek 19. února tak naše jednotka vyrazila k rybníku, kde jsme si vyzkoušeli různé postupy provedení záchrany osoby z vody, pod kterou se probořil led.