Na Perenském rybníku hrozilo protržení hráze

V pondělí 15. června 2020 byla naše jednotka spolu s HZS Kunštát a HZS Černá Hora vyslána do osady Perná, kde vlivem velkých srážek došlo k přeplnění rybníka, ze kterého voda začala vytékat také ze staré již nepoužívané výpusti. Tím začalo docházet k zaplavování přilehlých nemovitostí a hrozilo protržení hráze, protože unikající voda začala podemílat hráz rybníka.

Majitel již v brzkých ranních hodinách začal zajišťovat stavební firmu na opravu hráze. Protože ale riziko protržení hráze bylo velké a bylo zapotřebí co nejrychleji zamezit vytékání vody a dalšímu podemílání hráze, tak požádal o pomoc hasiče.

Bylo tedy rozhodnuto, že se provede provizorní oprava hráze a výpusti pomocí pytlů s pískem. Majitel již zajistil dovoz písku a ze stanice v Blansku byly dovozeny povodňové pytle a plnička.

Provizorní oprava byla úspěšná a vodu vytékající z rybníka se podařilo zastavit. Dále bylo provedeno vyčerpání vody z domu pomocí kalového čerpadla.