Poskytnutí předlékařské první pomoci

Ve čtvrtek 6.7.2018 byla naše jednotka vyslána k poskytnutí první pomoci osobě v bezvědomí. Při našem příjezdy již byla osoba při vědomí a byla předá zdravotní záchranné službě.