Požár rodinného domu v Lysicích

V sobotu 14. července před druhou hodinou odpoledne se v Lysicích rozezněla siréna vyhlašující požární poplach. Už to, že byl poplach vyhlášen pouze rotační sirénou značilo, že se jedná a mimořádnou událost v Lysicích a poplach je vyhlašován přímo z hasičské zbrojnice.

Jednalo se o požár domu přímo naproti hasičské zbrojnice. Další zvláštností na tomto požáru bylo, že i přesto že naše jednotka byla místě do tří minut od vyhlášení poplachu, tak na místě již zasahoval jiná jednotka. Shodou okolností se v Lysicích nacházeli členové JSDH Vranov, kteří se chystali na tradiční zalýkování svému kolegovi, který se právě v Lysicích ženil. Stoupající kouř z nedalekého domu je ale donutil vyrazit na místo. Bohužel měli k dispozici pouze technický automobil disponující vysokotlakým hasicím zařízením, které na požár tohoto rozsahu nestačilo.  Bezesporu ale tímto zásahem zabránili rozšíření požáru na střechu a do dalších místností. Těžký zásah bez patřičných ochranných prostředků a dýchací techniky si ale vyžádal ošetření jednoho z členů jednotky SDH Vranov, který se příliš nadýchal kouře.

Naše jednotka na místo vyrazila s CAS20. Ihned bylo zřízeno dopravní vedení B a jeden útočný proud C. Nasazena 1 skupina s C útočným proudem k lokalizaci požáru. Zásah musel probíhat v dýchací technice. Dramatická chvíle nastala, když obyvatelé domu oznámili, že postrádají jednoho z obyvatelů domu a je možné, že je uvnitř budovy zasažené požárem. Ihned se tedy vydala druhá skupina s vysokotlakým proudem k průzkumu v bytě a vyhledání pohřešované osoby. Po vstupu průzkumné skupiny hlavním vchodem do budovy byla naštěstí pohřešovaná osoba nalezena v nezakouřené části budovy. Osoba tak byla vyvedena z objektu. 

Bylo zřízeno doplňování vody pomocí plovoucího čerpadla z požární nádrže a zastaven provoz na komunikaci. Po příjezdu HZS Kunštát předáno velení zásahu a naše jednotka dále prováděla likvidaci požáru. Po lokalizaci požáru, prováděno dohašování a rozebírání požárem zasažených konstrukcí. Nasazena přetlaková ventilace k odvětrání objektu. Po zdokumentování požářiště vyšetřovatelem požárů prováděno vynášení spáleného vybavení z objektu a dohašování nalezených ohnisek.