AED

Automatizovaný externí defibrilátor – AED

Automatizovaný externí defibrilátor je zařízení určené k dodání řízeného elektrického výboje srdci ve stavu komorové fibrilace, či komorové tachykardii k obnovení normálního srdečního rytmu – tzv. defibrilaci.

Naše jednotka vlastní defibrilátor Powerheart AED G3  od firmy CARDIAC SCIENCE a dostala ho jako sponzorský dar.

Powerheart AED G3
Powerheart AED G3

V roce 2014 byla naše jednotka oslovena Záchrannou službou Jihomoravského kraje aby byla začleněna do projektu plošného rozmístění AED a byla tak zařazena do poplachového plánu záchranné služby. Jsme tak vysíláni i na události v okolí Lysic, při kterých poskytujeme předlékařskou první pomoc v těžkých případech, kdy dojde u pacienta k zástavě srdce a jde tak o každou minutu.

Na podzim roku 2014 jsme se tedy na školeních členů jednotky intenzivně věnovali tématům první pomoci a od prosince 2014 jsme vysíláni i na tyto případy.

Více o tomto projektu se dozvíte na stránkách ZZS a nebo zde.