JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse Lysice je zařazena do kategorie JPO III/1. To znamená, že zabezpečuje výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu a to maximálně do deseti minut od vyhlášení poplachu. Zřizovatelem JSDH je Městys Lysice. Naše jednotka vyjíždí i mimo katastr obce Lysice.

V rámci I. stupeň požárního poplachu vyjíždíme do 20 obcí ve kterých dohromady žije necelých 12 000 lidí.  V roce 2019 bylo 90% zásahů právě v I. stupni. Celkem ve všech 3 stupních požárního poplachu pokrýváme 103 obcí a měst.

Mapa obcí kam vyjíždíme

Část členů JSDH Lysice v roce 2019