Mladí hasiči

V roce 1998-99 se podařilo v družstvu mladších poskládat stabilní tým, který v roce 1999 vyhrál jak podzimní část ve Velkých Opatovicích, tak i na jaře v Lysicích a získal tak celkové 1. místo. Toto družstvo, které přešlo do kategorie starších, se pravidelně umisťovalo mezi nejlepšími 10.

V roce 2005 pak svým nejlepším výsledkem, a to 3.místem zakončili úspěšné působení mezi mladými hasiči. Jejich odchodem nastává dlouhá generační obměna. Po letech, kdy se nám děti často měnily, opět pomalu začínáme sklízet ovoce. V podzinmí části hry plamen v Ostrově u Macochy, jsme slavili po letech značný úspěch. Družstvo mladších žáků skončilo na 11. místě z 36 soutěžících družstev. Starší žáci se umístili na 9. místě z 34 soutěžících družstev.

V roce 2018 kroužek mladých hasičů aktivně navštěvuje 23 dětí.  Na vedení kroužku se podílí Kateřina Bohanusová, Kristýna Růsková, Aleš Bohanus, Šárka Nejedlá, Ondřej Jonáš a Marek Vala. V zimních měsících probíhá příprava MH v tělocvičně ZŠ. Zde se převážně připravují na jarní soutěže v uzlování a jarní kolo okresní hry Plamen. V průběhu celého roku jsou MH povinni doplňovat kroniku o svojí činnosti a jednou za rok jsou přezkoušeni z hasičských odborností (preventista, strojník, cvičitel, vedoucí, …..) 

Aby to ale pro děti nebylo jen o učení, vymýšlí vedoucí i jiné aktivity jako například spaní na hasičce, kde děti celý den plnily úkoly a sbíraly body, za které si večer vybraly ceny.  Nebo také praktická ukázka čím se co hasí, při které děti na vlastní oči viděly, jak hoří elektronika, olej a jiné. A také si sami vyzkoušely  hašení pomocí přenosných hasících přístrojů. Již dvakrát jsme s dětmi podnikli výlet do brněnského herního centra Bongo, kde si děti zadováděly a předvedly svoji fyzickou zdatnost. Část dětí se pravidelně zapojuje i do činnosti SDH jako je pomoc při přípravě a průběhu soutěže v požárním útoku, nebo na brigádách pořádaných SDH a JSDH.

Není pochyb, že se nám práce s mládeží vyplácí, vždyť dnes tvoří páteř naší zásahové jednotky a nezbývá než si popřát , aby tato práce byla stejně úspěšná i nadále.