Likvidace spadených stromů v souvislosti se silným větrem – 10.února.2020

Další výstraha před silným větrem byla vydána na 10.2.2020 kdy se blížil orkán Sabrine.

K první události jsme vyrazili v 15:11 a to opět ke spadenému stromu mezi obcemi Býkovice a Dlouhá Lhota.

Následoval další spadený strom mezi obcemi Černovice a Hodonín. Cestou na místo jsme ale narazili na další spadený strom přes silnici za obcí Štěchov. Po likvidaci tohoto stromu jsme pokračovali dále k původní události za Černovicemi.