Likvidace spadených stromů v souvislosti se silným větrem – 23.-24.února.2020

Na noc mezi 23. a 24. únorem byl předpovídán další přechod studené fronty přes Českou Republiku, který měl přinést také silný vítr. Předpověď se opět naplnila.

K prvnímu zásahu jsme vyrazili 23.2.2020 ve 23:27. Jednalo se o strom spadený přes cestu mezi Drnovicemi a Kunicemi.

Další událost nastala 24.2. v 0:43, kdy jsme vyjeli k dalšímu stromu na silnici mezi Býkovicemi a Dlouho Lhotou. Jednalo se o 2 stromy přes silnici.

Dlouho jsme se nevyspali a v 4:26 vyrazili opět na stejné místo, kde silnici blokoval další spadený strom.

Ke čtvrté události jsme vyrazili v 6:50 a to k odstranění stromu ze silnici za Štěchovem směrem na Bedřichov.