Odstranění stromu v Sychotíně

Z předcházející události – požár transformátoru byla naše jednotka vyslána k likvidaci stromu blokujícího vozovku v Kunštátu – Sychotíně. Jednalo se o strom spadený přes polovinu vozovky.