„Požár“ domu v obci Štěchov – Lačnov

V úterý 10. listopadu 2020 byla naše jednotka spolu s HZS PS Kunštát vyslána do obce Štěchov – Lačnov, kde majitel domu cítil kouř v domě, ale nemohl objevit zdroj tohoto kouře a bylo tak podezření na skrytý požár v konstrukci domu.

Naše jednotka na místo vyjela s CAS20 Tatra a DA Fiat. Spolu s námi na místo vyjela jednotka HZS Kunštát.

Průzkumem v domě bylo zjištěno, že v rozvodu teplého vzduchu z krbu se nacházelo sršní hnízdo, které se vlivem tepla uvolnilo a dostalo se až k horkým velmi horkým částem rozvodu a bylo zdrojem kouřem, který se rozvody dostával do obytných prostorů domu. Provedli jsme tedy vyčištění rozvodů od doutnajícíh nečistot. Tím byla situace vyřešena a mohli jsme se vrátit zpět na základnu.