Požár rodinného domu na Kunčině Vsi

V neděli 14.1.2024 jsme byli v 15:36 vysláni do obce Kunčina Ves, kde byl nahlášen požár domu v kotelně. Na místo jsme dorazili po místní jednotce. Došlo k požáru kotelny v suterénu rodinného domu. 

Vyzbrojeni dýchací technikou, termokamerou a útočným C proudem jsme provedli vstup do suterénu a zahájili hašení prostor zasažených požárem. Vlivem požáru došlo také k prasknutí vodovodního potrubí a suterén se tak zaplavoval vodou.

Během hašení požáru byla nasazena přetlaková ventilace k odvětrání splodin hoření a pomocí elektrického kalového čerpadla jsme odčerpali vodu ze suterénu. Následně probíhalo vyskladnění materiálu z kotelny, který byl zasažen požárem.