Požár transformátoru v Býkovicích

V sobotu 4.6.2022 jsme byjeli s CAS 20 Tatra a DA 12 Avia do obce Býkovice, kde došlo k požáru transformátoru v areálu firmy ZEAS a.s.

Po příjezdu na místo jsme zjistili, že dochází k požáru elektroinstalace uvnitř transformátoru, který je pravděpodobně stále pod proudem.

Po příjezdu pohotovosti E.G.D., která provedla odpojení vedení, byl požár zlikvidován pomocí 2 hasících přístrojů.