Spadené stromy u Bedřichova a Kunčiny Vsi

Dne 29. 3. 2016 vyjížděla naše jednotka k likvidaci spadených stromů. K prvnímu zásahu jsme byli povoláni po 13. hodině. Jednalo se o spadený strom přes silnici u obce Bedřichov. Po odstranění stromu  a očištění vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.

Krátce po návratu jsme ale byli povoláni k dalšímu spadenému stromu, tentokrát mezi obcemi Štěchov a Kunčina Ves. K události opět vyjela CAS 20 Tatra.