Svolání hasičů za pomocí sirény

    Hořící dům, autonehoda, větrná smršť, v každém případě člověk ve svízelné situaci, který zoufale očekává pomoc. Jde o minuty a my dobrovolní hasiči spěcháme do zbrojnice, abychom se co nejdříve dostali na místo neštěstí. V takové chvíli se nemůžeme spoléhat na svolávání pomocí telefonů rozesíláním SMS. Mobilní telefony zcela jistě využívá každý z nás a věřím, že  se každému stalo, že má mobilní telefon bez signálu (např. při větrné smršti a prudkém dešti dochází k výpadkům signálu přímo na vysílačích operátorů), že smska přijde s menším či větším zpožděním nebo dokonce až po restartu telefonu, či si člověk prostě občas mobilní telefon někde zapomene. Toto všechno jsou důvody, na jejichž základě není nikdo schopen garantovat 100% dostupnost na mobilním telefonu po celých 365 dní v roce. Tohle varování na svém území podle zákona o integrovaném záchranném systému zajišťuje starosta obce. Jeden ze způsobů vyhlášení poplachu pro jednotku určenou k zásahu požárním poplachovým plánem kraje, je pomocí koncových prvků varování, tedy sirénou. To znamená, že při každé mimořádné události, ke které bude jednotka vyslána operačním střediskem, může zaznít siréna, aby upozornila hasiče, ale i občany městyse, že vznikla mimořádná situace. K tomu slouží sirény! Právě ty se rozezvučí v každou denní dobu bez ohledu na to, zda je či není noční klid. A to i v případech, kdy jde o zdánlivě banální situaci. Na začátku nemůže nikdo vědět, jak to na místě události vypadá. Navíc se každá událost může časem nějak vyvíjet, je tedy nutné na místo co nejrychleji vyslat jednotky, které poskytnou adekvátní pomoc.

Kdybych nebyl hasič,  tak se budu také ptát proč musí houkat siréna a budit většinu obyvatel, když hoří pouhá popelnice a nejedná se o obecné ohrožení. Pokusím se vám nastínit opačný pohled. Stačí, aby taková popelnice stála u domu se zateplenou fasádou a během 5-ti minut vznikne požár s rozsahem ne pro jednu, ale pro čtyři jednotky a poté si postižená osoba stěžuje. „Kdybyste dojeli o 5 minut dříve tak nám neshoří celý dům“.

Co takhle likvidace spadených stromů obzvláště v noci? Letos jsme zasahovali po několika větrných smrštích u popadaných stromů zejména na komunikaci směr Bedřichov a Kunčina Ves. Na takovou událost jedeme vždy se zvýšenou opatrností, jelikož zejména v noci jsou stromy přes cestu špatně vidět. Řidič osobního automobilu jedoucí po mokré vozovce v neosvětleném úseku má opravdu zlomek času zareagovat na ležící strom přes cestu. U takové události, kde řidič nedobrzdil a narazil do ležícího stromu jsme již zasahovali, naštěstí bez ohrožení na životech.

Věřím, že siréna, která houká pouze jednu minutu vás zaručeně vzbudí, ale kdo bude vysvětlovat postiženým osobám, že jednotka nepřijela k místu mimořádné události včas, protože nepřišla SMS a siréna nehoukala proto, že to občany v noci budí. Je nutné v každém případě využít všech dostupných možností ke svolání členů jednotek požární ochrany a složek IZS, a to i za pomocí sirény.

Jsme to právě my, kteří v jakékoliv situaci odbíháme od rodin, abychom pomohli vám občanům. Nikdy nevíme do čeho jdeme a kdy se vrátíme domů.

Proto bych byl rád, abychom společně respektovali houkání sirény a jen doufali, že nejde někomu o život.

 

Velitel jednotky Aleš Bohanus             

bližší info: http://www.hzscr.cz/clanek/varovani-obyvatelstva-603225.aspx