Technická pomoc, odstranění stromu – Štěchov

Datum: 14. 9. 2013

Popis události:

Ve čtvrt na dvanác dopoledne vyjela naše jednotka ke spadenému stromu za Štěchovem u křižovatky směrem na Kunčinu Ves. Jednalo se o smrk, který spadl přes celou šířku vozovky. Strom byl rozřezán pomocí motorové pily a odklizen z vozovky. Poté jsme očistili vozovku od pilin a větví.

Hasiči, kteří zasahovali:

Němec Z., Štěpánek T., Pivoňka V., Mazal J., Dvořáček J., Mynář L.