Titul lysického kabrňáka opět zůstal v Lysicích

V sobotu 17. září 2016 jsme na lysickém koupališti uspořádali další ročník soutěže TFA lysický kabrňák. Letošního ročníku se zúčastnilo 38 závodníků v kategorii mužů, 10 závodnic a ze závodníků vzniklo celkem 6 družstev. Kategorie mužů byla dále rozdělena na na muže do 38 let (30 závodníků) a nad 38 let (8 závodníků).

TFA Lysický kabrňák 2016

Mužská část závodu se skládala celkem ze 4 úseků, kdy průběh závodu je takový, že na splnění každého úseku má závodník pět minut. Po odstartování na prvním úseku musí po pěti minutách odstartovat na dalším úseku a takto to jde až po poslední úsek. Pokud ale úsek nesplní do 4 minut a 30 sekund, tak za daný úsek obdrží fixní čas 6 minut.

Na prvním úseku se museli závodníci vyzbrojit dýchacím přístrojem, helmou a rukavicemi, poté následovala 60 úderů v hammerboxu. Po kladivech závodníci vylezli na dvoupatrovou věž a museli na ni vytáhnout 20 kg těžký kanystr. Posledním úkolem na prvním úseku bylo rozštípat dubový špalek na minimálně 6 kusů a ty pak naložit do vlečky. Druhý úsek se skládal z rozhození dvou hadic, roztažení celkem 6 B hadic a smotání rozhozených dvou hadic. Na třetím úseku museli závodníci odtáhnout 80 kg těžkou figurínu, prolézt oknem, přenést závaží, vrátit se oknem zpět a opět odtáhnout figurínu zpět na start. Závěrečnou disciplínou byly již tradiční dva okruhy na lysický pahorek.

V kategorii mužů do 38 let nejrychleji zvládl trať lysický závodník Aleš Bohanus. Na druhém místě se umístil Tomáš Máca z SDH Brno Slatina a třetí místo obsadil Michal Skřivánek z SDH Rohatec. V kategorii nad 38 let zvítězil Jiří Václavek, druhé a třetí místo patřilo lysickým závodníkům Martinu Mikulovi a Vladislavu Mynářovi. V ženské kategorii zvítězila Jitka Šťučková, druhá skončila Irena Hradecká a třetí byla Kateřina Bílková.

Na závěr soutěže se již tradičně konala disciplína družstev. To se vždy hodnotí sečtením třech nejlepších časů z TFA ze čtyř závodníků a času dodatkové disciplíny. Tou letos bylo překonání bazénu koupaliště jednoho závodníka v zorbingové kouli. Ostatní členové týmu mu mohli pomáhat a to tak že jeden mohl být ve vodě a zbylí dva mohli využít lano ze břehu.

Tuto disciplínu nejrychleji zvládla družstva Jitrnice a Chlapečci a to ve shodném čase 1 minuta a 13 vteřin. V součtu s časy z TFA ale na tom bylo nejlépe družstvo Kabrňáci.

Kompletní výsledky naleznete ZDE.

Další fotogalerie je ZDE.