Tornádo na Hodonínsku

Čtvrtek 24. června

Čtvrtek 24. června se zapsal do dějin České republiky jednou z nejničivějších událostí, která se na našem území stala. Oblast mezi Břeclaví a Hodonínem zasáhlo ničivé tornádo.

Naše jednotka byla na místo povolána ještě ve čtvrtek v 21:30. Na místo jsme vyjeli ze seřadiště na blanenské stanici profesionálních hasičů spolu s dalšími jednotkami.

Náš odřad blanenských jednotek byl nakonec odeslán do obce Mikulčice. Při našem příjezdu na místo už ale naštěstí nebylo potřeba provádět žádnou záchrannou činnost, protože už nebyly pohřešovány žádné osoby a všichni zranění byli minimálně na cestě do nemocnice nebo k potřebnému ošetření.

Naším úkolem tedy bylo začít pracovat na zprůjezdnění alespoň hlavních ulic, aby bylo možné s rozbřeskem začít pracovat na záchraně majetků obyvatel z poničených domů. Prováděli jsme tedy odklízení stromů, sloupů, drátů el. vedení, částí střech a sutě alespoň z hlavních cest. Na základnu jsme se vrátili okolo 7. hodiny ráno.

Pondělí 28. června

V pondělí 28. června jsme vyrazili do obce Hrušky provádět další odklízecí a zabezpečovací práce. Na místě jsme od 7. hodiny ráno prováděli nakládání sutě a dalšího materiálu, vynášení materiálu a poté přípravu na demolici jednoho domu, kdy bylo potřeba odstranit izolaci z fasády a odstranění dřevěné konstrukce střechy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o novostavbu, tak jsme se také snažili zachránit co nejvíce věcí, které bude možné použít při obnově tohoto nebo nějakého dalšího domu, jak byla například nová okna a dveře.

Čtvrtek 1. a sobota 3. července

Ve čtvrtek a v sobotu jsme vyrazili opět do obce Hrušky a to jako doplnění a pomoc JSDH Jabloňany, které v této obci provádí týlové zabezpečení a výdej potravin. Na místě se po celou dobu pohybují a od rána do večera pracují stovky osob, ať už se jedná o hasiče, policisty, vojáky, další dobrovolníky a místní obyvatele.