Výcvik nositelů dýchací techniky

V sobotu 25.11. proběhl společný výcvik nositelů dýchací techniky naší jednotky s JSDH Černá Hora, Doubravice a Svitávka. Výcvik se uskutečnil v objektu HZS – zařízení Tišnov za účelem simulace skutečných podmínek při zásahu.

Samotný výcvik byl fyzicky i psychicky velmi náročný, neboť probíhal v kompletní výstroji včetně autonomního izolačního dýchacího přístroje. Hasiči museli zvedat různé závaží a překonávat překážky ve stísněném prostoru. Hned po absolvování silové zátěže se hasiči přesunuli do výcvikového polygonu, kde je zahalil kouř a ve trojicích museli v rozsáhlých prostorách a v téměř nulové viditelnosti za doprovodu depresivních světelných a zvukových efektů vyhledat osobu v bezvědomí.

Hlavním úkolem výcviku bylo procvičit orientaci a pohyb v neznámém prostředí a vyhledání osoby v zakouřeném prostoru simulujícím skutečné podmínky. Tento typ výcviku je pro naši jednotku velmi prospěšný, protože nás velmi dobře připraví na skutečný zásah. Na videu můžete vidět náročnost celé této akce.