Záchrana osoby – AED – Drnovice

V soboru 24. října byla naše jednotka spolu s HZS PS Kunštát vyslána k poskytnutí předlékařské první pomoci s AED osobě do obce Drnovice. Na místo jsme vyjeli s DA Fiat.