Zahoření odpadu ve sběrném dvoře

V sobotu 6.2.2021 byla naše jednotka vyslána do Sběrného dvora Lysice k uhašení velkoobjemového kontejneru na směsný odpad, ve kterém došlo k rozhoření vysypaného popelu.

Provedli jsme prolití kontejneru vysokotlakým proudem z CAS 20.