Zahoření rozvodné skříně el. vedení

V sobotu 11. července 2020 byla naše jednotka spolu s HZS Kunštát v 20:48 vyslána na Náměstí Osvobození, kde vycházel kouř z rozvodné skříně na sloupu elektrického vedení.

Po příjezdu na místo jsme zjistili, že dochází ke zkratu v rozvodné skříni. Protože ale nehrozilo bezprostřední riziko rozšíření požáru, tak jsme pouze provedli protipožární opatření a vyčkali příjezdů pohotovostní služby správce distribuční sítě.