Popadané stromy

Dne 19.4. 2017 vyjížděla naše jednotka s automobilem CAS 20 Tatra k likvidaci spadených stromů. K prvnímu zásahu jsme byli povoláni po 8. hodině. Jednalo se o spadený strom , který částečně blokoval silnici před obcí Štěchov. Po odstranění stromu  a očištění vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.

Krátce po návratu jsme byli po 9.hodině povoláni k dalšímu spadenému stromu, tentokrát mezi obcemi Bedřichov a Brumov.  Tento strom byl spadený přes celou vozovku a bránil průjezdnosti silnice. K události opět vyjela CAS 20 Tatra.

Okamžitě po příjezdu na základnu nás operační do třetice poslala na nahnutý strom nad vozovkou a to u obory směrem na Lhotu u Lysic. Kmen tohoto stromu jsme opět uřízli a pomocí CAS strhli na zem. Během zásahu jsme nalezli v blízkosti další nahnutý strom, který jsme také zabezpečili.