Předlékařská první pomoc s AED – Lysice

V sobotu 30.11.2019 byla naše jednotka v 9:12 vyslána k záchraně osoby v Lysicích ulice Badalky. Při našem příjezdu na místo již byla osoba při vědomí. Osobě jsme tedy poskytli nutnou péči a po příjezdu ZZS ji předali k dalšímu ošetření.