Požár haly ve sběrném dvoře – Prověřovací cvičení

V sobotu 30.11.2019 byla naše jednotka okolo 17. hodiny vyslána k požáru skladovací haly ve sběrném dvoře v Lysicích. Na místo jsme vyjeli s CAS 20 Tatra a DA Fiat. Na místě jsme zjistili, že se jedná o prověřovací cvičení.

Oprávnění provést prověřovací cvičení své jednotky má velitel jednotky nebo zřizovatel jednotky, tedy starosta obce. Jedná se o cvičení, kdy vše probíhá stejně jako při ostrém zásahu a zasahující hasiči se skutečnost, že jde o cvičení, dozví až na místě události. Cílem cvičení je prověřit akceschopnost jednotky, dojezdové časy, postupy a taktiku vedení zásahu.

Námětem cvičení byl požár skladovací haly ve sběrném dvoře v Lysicích, kde vzhledem k charakteru budovy hrozí velké riziko požáru. Zásah by dále komplikovala také skutečnost, že na místě se skladují nebezpečné látky.

Po skončení a vyhodnocení cvičení se členové jednotky také podrobně seznámili s objektem a jeho možnými riziky.