Zásahy JSDH Lysice spojené s orkánem Herwart

Zásahy ze dne 29. října 2017

2:03 – Spadený strom u Štěchova

Poprvé naše jednotka vyjížděla ke spadenému stromu u Štěchova. Jednalo se o jeden spadený strom přes vozovku.

11:08 – Spadený strom u Dlouhé Lhoty

Dalším zásahem který začal sérii byl spadený strom mezi obcemi Býkovice a Dlouhá Lhota. Po příjezdu na místo byl ale strom již ze silnice odklizen. Provedli jsme tedy jen očištění vozovky od větví a vrátili se na základnu.

11:54 – Spadený strom u Bedřichova

Po příjezdu na základnu nám byl okolojedoucím řidičen nahlášen další spadený strom za obcí Bedřichov. Po nahlášení situace na operační středisko jsme vyrazili k jeho likvidaci. Na místě se nacházel spadený strom přes polovinu vozovky. Cestou jsme se od dalšího řidiče dozvěděli o dalším spadeném stromu na silnici směrem do Brumova. Posádka vozidla DA12 tedy provedla likvidaci prvního stromu a posádka CAS20 pokračovala k dalšímu. Po příjezdu na místo byl strom již likvidován jednotkou JSDH Brumov.

12:20 – Spadený strom u Štěchova

Po likvidaci předchozí události nás operační středisko vyslalo k obci Štěchov, kde spadl další strom, která částečně blokoval provoz. Posádka CAS20 cestou narazila na dalši částečně vyvrácený strom, který byl zavěšený o vedlejší strom a hrozil pádem na vozovku. Provedli jsme také jeho pokácení a odstranění z vozovky. Posádka DA12 zatím zlikvidovala spadený strom u Štěchova.

12:41 – Utržená střecha v Lysicích

Při návratu na základnu jsme dostali telefonicky informaci, že na ulici Sokolská došlo k utržení části plechové střechy na rodinném domě. Situaci jsme tedy nahlásili na operační středisko a vyrazili na místo. Bylo nutné vyzbrojit se lezeckou technikou a po domluvě s majitelem jsme provedli provizorní opravu střechy. 

13:46 – Spadené stromy u Kunic

Po krátké přestávce jsme byli operačním středickem vysláni k likvidaci série spadených stromů mezi obcemi Drnovice a Kunice. Posádka CAS20 tedy vyrazila ze směru od Lhotky u Lysic a posádka DA12 ze směru od Drnovic. Celkem byly z vozovky odstraněny 4 spadené stromy. Cestou zpět na základnu posádka DA12 narazila na další spadený strom u Lhoty u Lysic a provedla jeho odklizení z vozovky.

Ná zákaldnu jsme se vrátili okolo 16. hodiny.

20171029_130306

Obrázek 1 z 10